Andclix minpay $2

 Guaranteed daily ads

● Up to $2 Grid prizes

● Unlimited earnings

● $2.00 minimum payout

● Instant payments

● Geo-targeted filters

● Limitless potential clients

● 100% Unique Visitors

● New anti-cheat protection

● Your needs, your choices

Link register

Phân tích :

Thành viên miễn phí 1 ngày click được 0.05$ , nếu click sẽ mất 40 ngày để đủ minpay.

Ref click sẽ được 25% tương đương với 0.0125$/ngày. Vậy bạn cần 100 ref thì sẽ kiếm được 1.25$ /ngày.

Chạy tool ok

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*